☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Wtorek 22.10.2019

zaawansowane

Stanowiska

  

Wykaz telefonów oraz numery pokoi pracowników

 

 

Nr pokoju
Dział
Telefon
18
Dyrektor
62-78-228-34
19
Z-ca Dyrektora
62-59-026-27
17
Sekretariat
                                  FAX

62-78-228-34
62-78-228-54

Dział Organizacyjno - Administracyjny
16 Kierownik Działu
Zaopatrzenie urzędu, zamówienia
62-78-247-75
13 Kadry, archiwum 62-78-228-44
15
Informatyka i statystyka
62-78-229-02
Dział Finansowo - Księgowy
11
Główny Księgowy
62-78-248-32
10
Księgowość
62-78-247-98
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
3 Kierownik Działu,
Ewidencja świadczeń, zaświadczenia
62-78-246-25
2
Przygotowanie akt osobowych i przekazywanie do archiwum, wysyłanie decyzji osobom bezrobotnym, sporządzanie RP-7
62-59-026-20
4
Rejestracja bezrobotnych
62-78-246-36
Centrum Aktywizacji Zawodowej
1a Pośrednictwo pracy

62-59-026-21

1b, 1c, 1e Doradca zawodowy
62-78-203-71
62-59-026-22
62-59-026-23
1d Szkolenia bezrobotnych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 62-78-248-41
1f Oferty pracy 62-78-203-69
3 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 62-78-246-25
5 Staż, przygotowanie zawodowe dorosłych 62-78-247-87
6 Lider Klubu Pracy 62-78-248-41
8 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacja składki ZUS, zwrot kosztów przejazdu 62-59-026-25
Dział Projektów Rynku Pracy
12
Projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego
62-78-247-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Adrian Ambrozik
(2012-09-25)
Udostępnił:
Włodzimierz Białek
(2006-07-21 14:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Józefowicz
(2014-05-22 08:27:49)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X