☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Sobota 18.01.2020

zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Mianowice 2H
63-600 Kępno


tel. (62) 782-28-34,

fax. (62) 782-28-54,

e-mail: poke@praca.gov.pl 

            sekretariat@pupkepno.pl

internet: http://www.pupkepno.pl

NIP       619 - 10 - 60 - 630
REGON 250967949

 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajduje się pod adresem: https://www.esp.sygnity.pl/jednostka?kod=421
 PUP w Kępnie informuje, iż udziela odpowiedzi na korespondencję, wysłaną do urzędu drogą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), który stanowi, iż:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
− osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
− adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
− przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto stosownie do przepisu art. 63 § 3a powołanej ustawy, podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
• być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

oraz
• zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

 

 

Wytworzył:
Włodzimierz Białek
(2005-08-23)
Udostępnił:
Włodzimierz Białek
(2005-08-23 11:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Berska
(2016-02-04 14:17:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X